Breaking News

Tavi

Tavi Kardiyoloji alanında yaşanan teknolojik ilerlemeler, kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde devrim niteliğinde gelişmelere yol açmıştır. Özellikle Tavi (Transkateter Aortik Valf İmplantasyonu) yöntemi, aort kapak...