Breaking News

Ukrayna’dan ithal edilen ürünlerde resmi sertifika ve belgeler aranmayacak

Resmi Gazete’de yayınlanan karar şöyle:

UKRAYNA’DAN YAPILACAK TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA KARAR

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılması gereken resmi kontroller

MADDE 1- (1) Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gida arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlıgı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz. Resmi kontroller, Bakanlık tarafından risk esaslı analiz sikligina göre yürütülür.

Yetki

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu hallerde karar vermeye Bakanlık (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlaga) yetkilidir.

Yürürlük MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

içerik nedir?
umzug wien